Farní oznamy z 1. 4. 2018

03.04.2018 06:38

 

Hod Boží Velikonoční

Liturgický kalendář:

           Celý týden budeme prožívat Velikonoční oktáv

           Příští neděle je Neděle Božího Milosrdenství

 1. V pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7.15, 9.00 a v 10.30.
 2. Od úterý budou večerní mše svaté v 18.30 hod.
 3. Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
 4. Máme prvopátkový týden. Zpověď nemocných bude ve středu v Návojné, ve čtvrtek v Nedašove Lhotě a v pátek v Nedašově. V pátek budou mše svaté ráno v 7.00 hod a večer 18.30 hod.
 5. Za týden máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7.15 v 9.00 hod. a odpoledne v 15.00 hod
 6. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
 7. Pán Bůh zaplať za dary na kostel.
 8. Také děkuji za generální úklid našeho kostela, za výzdobu, kostelníkům a ministrantům za službu, varhaníkům a zpěvákům za zpěv, vám všem za účast a modlitby.
 9. V sobotu 7. 4. Se bude konat v Praze pochod pro život. Pojede vlak z Brumova až do Prahy a cena pro dospělého je 330 Kč, děti zadarmo. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz
 10. V sobotu 14. 4. se v naší farnosti budou konat Godzone misie. Téma hledání povolání a životní cesty. Bližší informace jsou na nástěnce a internetové stránce.
 11. Tento týden máme 2 pohřby v úterý ve 14.30 hod. paní Anděly Šánkové z Návojné a ve čtvrtek ve 14.30 hod. pana Milana Marka z Nedašova. Odpočinutí věčné dej jim, Pane…
 12.  Zítra na mši v 9.00 bude hodnocení soutěže dětí a přijetí 3 nových ministrantů.

Velikonoční přání všeho dobrého od kněží Mariánů - hodně Božích milostí, pokoje od  Ježíše Zmrtvýchvstalého, 

který zvítězil nad hříchem a smrtí.