BOHOSLUŽBY V TÝDNU OD 7. LISTOPADU DO 13. LISTOPADU

06.11.2022 15:54

 

Milí farníci, celý následující týden budou  mše svaté slouženy v sále Kulturního domu v Nedašově.

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ OD PONDĚLÍ 7. LISTOPADU DO NEDĚLE

13. LISTOPADU:

 

PONDĚLÍ 7. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + manžela Josefa Dubčáka, + rodiče Mikuškovy a Dubčákovy, a za živou manželku o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu, Ne 132

ÚTERÝ 8. 11. 

7:00 - Za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran a + syny a Boží ochranu pro celou rodinu, NL 93

STŘEDA 9.11.

17:15 - Za + Františka Miklase, + zetě Josefa a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Miklasovu, Ne 28

ČTVRTEK 10. 11.

17:15 - Za + Aloise a Františku Novákovy, vnučku Janu Novákovou, + rodiče Šeré, jejich 2 + syny, teta Annu Novákovou, s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Novákovu, Ne 186

PÁTEK 11. 11.

17:15 - Za + rodiče Anežku a Josefa Miklasovy, + syna Josefa, za živou rodinu Novákovu, Miklasovu a Malinovu, Ne 207

SOBOTA 12. 11.

7:00 - Za + Vlastu a Ladislava Švachovy, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 94

NEDĚLE 13. 11.

7:15 - Za + Aloise a Josefu Slaběňákovy, bratra Karla, jejich rodiče, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 376

9:00 - Za + Jana Kozubíka, + syna Zdenka a + rodiče z obou stran a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 183

10:30 - Za farníky   

           

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.