BOHOSLUŽBY V TÝDNU OD 31. ŘÍJNA DO 6. LISTOPADU

29.10.2022 19:28

 

Milí farníci, celýnásledující týden mše svaté budou slouženy v sále Kulturního domu v Nedašově.

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ OD PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA DO NEDĚLE 6. LISTOPADU:

PONDĚLÍ 31. 10. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Za + Jiřinu Káňovou (1. výročí úmrtí), za + Šarlotu Riedlovou a Boží požehnání pro celou rodinu, Brumov 1058

ÚTERÝ 1. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

 7:00 - Za + Vojtěcha Kostku, Jana Vaculíka, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 131

17:15 - Za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235

STŘEDA 2.11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

 7:00 - Na úmysl sv. Otce

17:15 Za + Annu a Jana Šenkeříkovy a živou rodinu, Ne 268

ČTVRTEK 3. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

17:15 - Na poděkování za dožití 60-ti let života a ochranu Panny Marie, za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrové a za duše v očistci, Ne 288

PÁTEK 4. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:00 - Za živé a + členy Živého růžence

17:15 - Poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za + rodiče Švachovy a Grigerovy a všechny + příbuzné z rodiny, Ne 193

SOBOTA 5. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:00 - MŠE svatá za + farníky

14:00 - DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ

NEDĚLE 6. 11. NEDAŠOV - SÁL KULTURNÍHO DOMU

7:15 - Za + Terezii a Aloise Zvonka, + rodiče z obou stran, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živé rodiny, NL 196

9:00 - Za + Josefa Miklase, + rodiče Miklasovy, jejich + syny a + rodiče Fojtíkovy, za živou a + rodinu Hábovu, ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 332

10:30 - Za farníky   

           

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.