BOHOSLUŽBY V TÝDNU OD 13. LISTOPADU DO 20. LISTOPADU

11.11.2022 10:45

 

Milí farníci, celý následující týden až do soboty 19. listopadu mše svaté budou slouženy v sále Kulturního domu v Nedašově.

 

 A od neděle 20. listopadu mše svaté budou opět slouženy ve FARNÍM KOSTELE.

 

ZDE JE ROZPIS BOHOSLUŽEB V DOBĚ OD PONDĚLÍ 14. LISTOPADU DO NEDĚLE

20. LISTOPADU:

 

PONDĚLÍ 14. 11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

17:15 - Za + rodiče Solařovy a Vaculíkovy, jejich + dceru Anežku, + zetě, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny, Ne 275

ÚTERÝ 15. 11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

7:00 - Za dobrodince

STŘEDA 16.11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

17:15 - Za + rodinu Kolínkovu a Markovu, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 185

ČTVRTEK 17. 11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

17:15 - Za + manžela Františka Fojtíka, + rodiče Fojtíkovy a Bartošákovy, + švagra, + rodiče z obou stran, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Fojtíkovu

PÁTEK 18. 11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

17:15 - Za + rodiče Naňákovy, syna, dceru, zetě, vnuka a + rodiče Ovesné, dceru Marii a + příbuzné, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 31

SOBOTA 19. 11. NEDAŠOV SÁL KULTURNÍ DŮM

7:00 - Za + Josefa Bartošáka (1. výročí úmrtí)

 

NEDĚLE 20. 11.  FARNÍ KOSTEL

7:15 - Za + Jarmilu Miklasovou (1. výročí úmrtí)

9:00 - Za + Františka Surého, + rodiče z obou stran, + Ludmilu Mišovou, příbuzné, za duše v očistci, za dar zdraví duše i těla, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu,

Ne 107

10:30 - Za farníky   

           

PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.