BOHOSLUŽBY V TÝDNU OD 10. ŘÍJNA DO 16. ŘÍJNA

09.10.2022 11:00

 

BOHOSLUŽBY V TÝDNU

OD PONDĚLÍ 10. ŘÍJNA DO NEDĚLE 16. ŘÍJNA:

 

Milí farníci,

Z důvodu výmalby interiéru kostela se budou mše svaté sloužit v náhradních prostorech v jednotlivých obcích naší farnosti.  Zde je rozpis bohoslužeb a místa jejich sloužení:

 

PONDĚLÍ 10. 10. 17:15 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

 Za + Karla Surého, jeho + rodiče a švagra, + rodiče Poláchovy a děti, ochranu Panny Marie a Božího požehnání pro živou rodinu, Ne 31.

ÚTERÝ 11. 10. 7:00 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

Za + rodiče Gašpárkovy, + syna Toníčka, + Františka Holbu, s prosbou o vedení Duchem svatým pro živé rodiny Gašpárkovu, Holbovu a Fojtíkovu, NL 46.

STŘEDA 12. 10. 17:15 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

 Za +Aloise Kolínka (1. výročí úmrtí), + rodiče a živou rodinu, Ne 67.

ČTVRTEK 13. 10. 7:00 NEDAŠOVA LHOTA - SÁL OBECNÍHO UŘÁDU

Za dobrodince.

 

PÁTEK 14. 10. 17:15 NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, za + manžela, + sestru, rodiče z obou stran, za duše v očistci, za + příbuzné, za dar zdraví duše i těla, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu.

SOBOTA 15. 10. 7:00 NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

Za + Františka Fojtíka, manželku, 2 bratry, + rodiče a za celou živou rodinu, NL 66.

NEDĚLE 16. 10. NÁVOJNÁ - SÁL ZBROJNICE

7:15 Za + Františka Fojtíka, + manželku a + vnuka, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, Ne 37.

9:00 Za + Marii Svobodovou, při připomínce 5. výročí úmrtí, za + rodiče Macháčovy a Svobodovy, bratra Aloise a ochranu Panny Marie a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 102

10:30 Za farníky


              PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA MODLITBY, POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.