AKTUALIZOVANÉ OZNAMY K 5. NEDĚLI POSTNÍ

26.03.2021 16:14

 

5. neděle postní – aktualizované oznamy                                         21. 3. 2021

Liturgický kalendář: prožíváme ROK SVATÉ RODINY; ve čtvrtek je Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – tento den je také dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Příští neděli bude Květná neděle, na tento den si přineste ratolesti, tedy ,,kočičky“ z domu.

 • Zemřel náš otec Stanislaw Malinski MIC, kterému jsme všichni vděčni za jeho obětavou kněžskou službu. Pohřeb otce Stanislawa bude v pondělí 29. března v 14:00 hod. v Brumově. Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…
 • Všechny aktuální informace ohledně pohřbu P. Stanislawa budou sděleny na stránkách farnosti.
 • Ve čtvrtek na Slavnost Zvěstování Páně budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod.
 • Křížové cesty budou v neděli v 15:00 hod. a v pátek půl hodiny před večerní mší svatou.
 • Milí poutníci svatohostýnští, letošní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 18. června 2021. Pokoje na Svatém Hostýně jsou rezervovány do 30. dubna. Objednávky posílejte na e-mail: matice@hostyn.cz         Bližší informace naleznete ZDE nebo na obecních stránkách.
 • Postní kasičky: Kdo jste se v této době sami dostali do tíživé situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji laskavě jako obvykle na Květnou neděli.
 • Celý tento týden budu zpovídat hodinu před večerní mší svatou.
 • Upozorňuji na změnu termínu svátosti smíření před Velikonocemi. Zpovídat budu s otcem Richardem v pondělí 29. března, a to od 8 do 11 hod., a v úterý 30. března od 15 do 18 hod.
 • Pokud má někdo zájem o návštěvu nemocných před Velikonocemi, nahlaste mi ji osobně. 
 • Mše sv. v pondělí 29. 3.; úterý 30. 3.; středu 31. 3. budou ráno v 7:00 hod.
 • Pán Bůh zaplať nejmenované rodině z Návojné za dar na kostel ve výši čtyři tisíce korun.
 • Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu po mši svaté bude generální úklid.