7. neděle velikonoční

12.05.2024 06:23

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

12. 5. 2024

 

7. neděle velikonoční         

 

Liturgický kalendář:

    Pondělí - Památka Panny Marie Fatimské

Úterý - Svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Neděle - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

  • Dnes se koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Dnes na mši svaté v 9:00 hod. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání 35 dětí z naší farnosti. Hrubá mše svatá“ je posunuta na 11:00 hod.
  • Zítra 13. května jste zvaní v 16:00 hod. na Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Karel Janečka, farář z Nové Hradečné.
  • Od zítra 13. května až do soboty 18. května čeká prvokomunikanty „bílý týden“, z toho důvodu upozorňujeme, že mše svaté od pondělí do pátku budou večer v 18:30 hod., v sobotu děti ukončí bílý týden mší svatou v 7:00 hod.
  • Rodičům prvokomunikantů děkuji za výzdobu kostela a za úklid kolem kostela. Děkuji také zaměstnancům obce Nedašov za sekání trávy kolem kostela a fary.
  • V sobotu 18. 5. Vás srdečně zveme na Svatodušní Vigilii. Mše svatá s požehnáním ohně bude zahájena v 19:00 hod. Po ní budou hodinové chvály s adorací. Závěrečné agapé začne přibližně ve 21:00 hodin. Prosíme ochotné ženy z farnosti o něco dobrého na společný stůl. Přijďte společně chválit Pána a vzdát Mu díky za Přímluvce Ducha Svatého, kterého nám přislíbil. Více informací ZDE.

 Organizační schůzka proběhne v pátek 17. 5. po mši svaté na faře. Jsou vítáni všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem chtějí na přípravách vigilie podílet – zejména pak děti, rodiče, lektoři a manželské páry.

  • Příští neděli 19. 5. odjezd na pouť do Medjugorje v 17:45 hod. z Nedašovy Lhoty od obecního úřadu a v 18:00 hod. od školy v Nedašově. Uvolnilo se jedno místo, kdo by měl zájem, ať se nahlásí u paní Anny Fojtíkové tel. 731 713 238.
  • Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za dary z minulé neděle na Naše děti v Kongu.
  • Děkujeme za úklid kostela 10. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  • Všem maminkám přejeme vše dobré k dnešnímu svátku. Ať vám Pán žehná za vaši lásku a obětavost a Panna Marie, nejlepší matka, ať Vás ochraňuje.