6. neděle velikonoční

05.05.2024 11:52

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

5. 5. 2024

 

6. neděle velikonoční         

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka sv. Jana Sankandra, kněze a mučedníka

Čtvrtek - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

 

 • Dnes vítáme v naši farnosti Markétu Debroise, která nám během každé mši svaté povypráví o dobročinnosti a chodu sirotčince v Kongu. Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu výstavby farmy NIOLO v Kongu.
 • Od dnešní neděle si můžete začít vyzvedávat přihlášky na farní tábor u Lenky Holbové.  Téma táboru a informace naleznete na vývěsce ve vchodu kostela.
 • Máme krásný měsíc květen - zasvěcený Panně Marii. Každý večer po mši svaté budou májové pobožnosti. Děti jsou zvány na mši svatou a májovou pobožnost především každou středu a pátek. Prosíme děti, ať si připraví básničky pro Pannu Marii.
 • Příští neděli 12. května na mši svaté v 9:00 hod. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání 35 dětí. Slavnostní průvod prvopřijímajících dětí začne v 8:30 hod. od křížku na rozcestí. Mše svaté budou v 7:15, a „hrubá mše“ bude posunuta na 11:00 hod.
 • Nácvik dětí k Prvnímu svatému přijímání bude v pondělí v 16:00 hod., v úterý v 16:00 hod., ve středu v 16:00 hod. a ve čtvrtek v 16:00 hod.
 • Ve čtvrtek od 16:00 bude úklid kolem kostela. Zveme všechny rodiče prvokomunikantů.
 •   První svatá zpověď pro děti, jejich rodiče a kmotry bude v sobotu 11. května od 9:00 hod. do 10:00 hod. Ostatní ať se zpovídají během týdne.
 • Od pondělí 13. května až do soboty 18. května čeká děti „bílý týden“, který začne večerní mší svatou v 18:30 hod.
 • Ve čtvrtky po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou dvě mše svaté, a to v 7:00 hod a v 18:30 hod.
 • V pátek začíná devítidenní novéna k před slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
 • Příští neděli bude se konat sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 10. skupina z Ned. Lhoty.