6. neděle v mezidobí

11.02.2024 14:41

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

11. 2. 2024

 

6. neděle v mezidobí

 

 • Dnes se koná sbírka na elektřinu. Všem dárcům předem srdečně děkujeme.
 • Dnes na „dětské mši svaté“ v 9:00 hod. děti, které se připravují k 1. sv. příjímání budou představené naši farnosti. Srdečně zveme děti a jejich rodiče. První svaté přijímání v naší farnosti bude 12. května 2024 na mši svaté v 9:00 hod.
 • Dnes je SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH jenom na “hrubé mše svaté“ v 10:30 bude udělována svátost pomazání nemocných.

 „Tuto svátost mohou přijmout věřící, kteří se dostali do nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří- tj. překročili 60. rok života“. (viz KKP Kán.1004&1). Podmínkou je stav milosti posvěcující a přijetí sv. přijímání.

 •  V úterý v 16:00 hod. jste srdečně zváni na  Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude otec Dominik Kovář, kaplan z Luhačovic.
 • Na Popeleční středu budou mše svaté slouženy ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Tímto dnem začíná postní doba, na znamení obrácení srdce a vnitřního pokání bude udělován popelec. Tento den je dnem přísného postu, mimo jiné k němu patří půst od masa a půst újmy, to znamená jen jednou za den úplné nasycení. K postu újmy nejsou vázány malé děti, nemocní a staří lidé.
 • Po celou postní dobu Vás zveme všechny na pobožnosti Křížové cesty, v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství.
 • Prosíme farníky, kteří mají zájem vést křížovou cestu (spolčo dětí, mládež, biřmovanci, rodiče s dětmi připravující se k Prvnímu svatému přijímání, lektoři, otcové, matky…), aby se do 1. postní neděle zapsali na rozpis v kostele.
 • Srdečně zvu každý čtvrtek v postní době na Nikodémovu noc, tj. adorace ve tmě, která začne po večerní mši svaté a bude trvat do 21:00 hod.
 • V rámci národního týdne manželství bude ve čtvrtek 15. února od 17:00 hod v Újezdě krátká děkanátní obnova pro manželské páry. Na programu bude mše svatá, slovo manželů a adorace.
 • A v pátek 16. února srdečně zveme všechny manželské páry po mši svaté na  adoraci a  chvály v rámci národního týdne manželství.
 • Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 6. skupina z Ned. Lhoty.
 • Stejně jako každý rok, je možné se opět zapojit do aktivity Charity Valašské Klobouky „Postní almužna“. Jedná se o možnost si něco odřeknout a věnovat na pomoc druhým. V minulých letech se díky Vaší podpoře a aktivitě podařilo podpořit sociálně slabé rodiny a osoby v našem regionu. Papírové pokladničky jsou na stojanu, za lavicemi a na stojanu s novinami pod chorou. Je možné si vyzvednout postní kasičku a doma se společně zapojit. Děkujeme za Vaši každoroční pomoc a podporu.