5. neděle velikonoční

28.04.2024 11:37

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

28. 4. 2024

 

5. neděle velikonoční         

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Čtvrtek - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Pátek - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 

  • Dnes od 18:00 hod. srdečně zveme všechny na adoraci s chválami s GEDEON WORSHIP.
  • Zítra v pondělí 29. dubna od 17:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny. 
  • Ve středu 1. května vstupujeme do krásného měsíce května - máje - zasvěceného Panně Marii. Každý večer po mši svaté budou májové pobožnosti. Děti jsou zvány na mši svatou a májovou pobožnost především každou středu a pátek. Prosíme děti, ať si připraví básničky pro Pannu Marii.
  • Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod., hodinu před mší svatou bude možnost tiché adoraci a svaté zpovědi. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a Návojné a v pátek v Ned. Lhotě.
  • První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 12. května v 9:00 hod. Mše svaté tento den budou v 7:15 a „hrubá mše“ bude posunuta na 11:00 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští sobotu 4. května bude uklízet 3. skupina z Nedašova.
  • V pátek a v sobotu 3. a 4. května 2024 je možnost zúčastnit se pouti do Koclířova.  Ubytování i oběd na sobotu je zajištěn. Cena za dopravu je 350,- Kč.  Více informací na letáčku u bočních dveří.
  • Příští neděli 5. května k nám zavítá  Markéta Debroise, která pochází z Loučky, a povypráví nám během každé mši svaté o dobročinnosti a chodu sirotčince v Kongu. Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu výstavby farmy NIOLO v Kongu. Vice info ZDE.