5. neděle v mezidobí

04.02.2024 10:57

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

4.2.2024

 

5. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

Sobota - Památka sv. Scholastiky, panny

 

 • Obec Nedašov zve všechny malé i velké, kteří mají rádi zábavu, na dětský karneval plný tance a zpěvu. Karneval se koná dnes odpoledne od 15:00 v KD Nedašov. Těšit se můžete na taneční skupinu Eles, Klauna Brdíka, na spoustu her, fotokoutek s Elsou a Olafem, tombolu a plno krásných masek!
 • Zveme všechny děti z dětského spolča na přespávačku na faře, která se ponese v duchu: Stejně jako Bůh měl plán s Mojžíšem, má plán i s tebou! Přespávačka se bude konat ve dnech pátek - sobota, 9. - 10. února. Bližší informace naleznete v přihlášce, kterou naleznete v sakristii. Těšíme se na všechny děti!!! V případě dotazu kontaktujte Elišku Novákvou (tel.: 736 200 542) nebo Kristýnu Macháčovou (tel.: 605 822 962). PŘIHLÁŠKY můžete odevzdat ještě dnes a zítra na dětským spolču.
 • Zítra v pondělí 5. února bude další setkání dětského spolča v klubovně. Těšíme se na vás.
 • Ve středu 7. února po večerní mši svaté v cca. 18:15 proběhne setkaní rodičů dětí, které se připravuji na 1. svaté přijímání. Účast jednoho z rodičů je povinná. Představení dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, bude příští neděli 11. února na „dětské mši svaté“ v 9:00 hod. Srdečně zveme děti a jejich rodiče. První svaté přijímání v naší farnosti bude 12. května 2024 na mši svaté v 9:00 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Příští neděli 11. 2. na SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH jenom na “hrubé mši svaté“ v 10:30, bude udělována svátost pomazání nemocných.  „Tuto svátost mohou přijmout věřící, kteří se dostali do nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří- tj. překročili 60. rok života“. (viz KKP Kán.1004&1). Podmínkou je stav milosti posvěcující a přijetí sv. přijímání.
 • Pán Bůh zaplať všem, kdo se ve středu podíleli na úklidu betléma a vánoční výzdoby.
 • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 • Příští neděli 11. 2. bude sbírka na elektřinu.
 • Také v letošním roce plánujeme pouť do Medjugorje. Termín je daný, a to 19. - 24. 5. 2024. Cena poutě bude 3500 Kč za dopravu a 105 eur ubytování a jiné výdaje. Podrobnější informace a přihlášky budou k dispozici v zákristii.
 • ZDE naleznete  Duchovní obnovy během letošní postní doby v našem děkanátu. V naší farnosti proběhne postní duchovní obnova v sobotu 9. března dopoledne a povede jí: P. ThLic. Juraj Begany SVD, Farnost Praha Uhříněves, téma: „Dary Křiže“.
 • RANDE NA CESTÁCH – DĚKANÁTNÍ AKTIVITA Centrum pro rodinu Vás v rámci národního týdne manželství zve na „RANDE NA CESTÁCH“. V každé farnosti je jedno místo, na které se můžete vydat a kde najdete vždy jeden z praktických nástrojů lásky. Udělejte si čas na výlet, procházku, najděte místo a načtěte QR kód s výzvou. Jednotlivá místa najdete na plakátku a více informací na stránkách CPR ve Valašských Kloboukách.
 • Milí bratři a sestry, jak možná víte, podle pokynů generálního sekretariátu Synody biskupů se nyní synodální proces dostává do další fáze s názvem „Na cestě k říjnu 2024“. Ještě předtím, než se uskuteční druhé celocírkevní zasedání věnované synodální proměně katolické církve, má dojít k hlubšímu promyšlení některých bodů ze zasedání prvního. Naslouchat se přitom má zejména konkrétním skupinám věřících – kněžím a jáhnům, aktivním farníkům, řeholním osobám, manželům nebo mládeži. Zvláště tyto osoby proto prosíme, aby se do této fáze synody zapojily a při setkání přispěly svými podněty k tématům, která se jich bezprostředně týkají. Všechny potřebné informace jsou k dispozici na webu synoda.ado.cz Své příspěvky prosím potom zašlete prostřednictvím formuláře na tomto webu, a to do konce března.

S modlitbou a přáním Božího požehnání

+ Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze

 • Dne 30. prosince 2023 náhle zemřel novinář a vysokoškolský pedagog Filip Breindl. Zemřel ve věku 44 let. Byl ženatý a měl tři malé děti. Po dlouhá léta pracoval na pozici vedoucího zpravodajsko-publicistické redakce a zástupce šéfredaktora Radia Proglas. Po odchodu se podílel na založení křesťanského podcastu Bez filtru a stal se členem redakce Katolického týdeníku. Sbírka na podporu rodiny zesnulého Filipa Breindla probíhá do 30. 6. 2024 na portálu donace.cz – tam se dozvíte více.