5. neděle postní

17.03.2024 10:55

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

17. 3. 2024

5. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes na mši svaté v 9:00 hod. byli ustanoveni za ministranty 2 kandidáti.
 • Dnes se konala sbírka na opravu varhan. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Upozorňujeme, že dnes 17. března mimořádně Křížová cesta bude již ve 14:00 hod. !!! a povedou ji otcové.  Následně zastupitelé obce Nedašov srdečně zvou všechny občany Nedašova i okolních obcí na přednášku s PhDr. Alešem Naňákem o životu a vývoji na Závrší, která se bude konat dnes odpoledne v sále kulturního domu Nedašov. Začátek přednášky v 15:00 hod. Dále se můžete těšit na soutěž o nejlepší domácí chleba a výstavu fotografií. Srdečně jsou zvány děti i mladí, které by mohla tato přednáška zaujmout!
 • Příští pátek Křížovou cestu povede soubor Závršánek.
 • Každý čtvrtek v postní době po mši svaté do 21:00 hod. zveme na Nikodémovu noc, k tiché adoraci a osobní modlitbě.
 • Zítra v pondělí 18. března od 16:15 zveme děti na další setkaní dětského spolča v klubovně. Těšíme se na Vás!
 • V úterý na Slavnost sv. Josefa budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod. (za živé a + Josefy z farnosti) a večer v 17:15 hod.
 • V pátek 22. 3. po večerní mši svaté zveme všechny lektory na organizační setkání do kostela.  Zveme i nové zájemce (mládež a dospěli), kteří by chtěli číst Slovo Boží během liturgii na Květnou neděli a Svatého týdne.
 • Příští neděli je Květná neděle. Při každé mši svaté bude žehnání ratolestí. Prosíme, přineste si ratolesti, „kočičky“. Také končí akce „Postní almužna“. Prosíme, doneste své pokladničky do kostela. Veliké Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!
 • Příští neděli 24.3. jste srdečně zváni na křížovou cestu do Návojné. Začátek je ve 15:00 hod. u kamenného kříže u Zámku. Křížová cesta bude končit u kříže na Zámostní. V případě deště se křížová cesta uskuteční v kostele.
 • Svátost smíření před Velikonocemi bude v naší farnosti probíhat v pondělí 25. března dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 14:30 do 16:30 hod. Na nástěnce nebo ZDE najdete rozpis zpovědí v ostatních farnostech a ZDE pak časový rozpis mší svatých a obřadů během Svatého týdne v děkanátu.
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet 1. skupina z Nedašova.
 • Zveme vás do obnovené farní knihovny v zákristii. Knížky jsou nově zařazeny podle kategorií, pro snadnější vyhledávání. Najdete zde také několik nových titulů, a i nadále plánujeme knihovnu rozšiřovat o nové knihy. Knížky si můžete vypůjčit kdykoliv před nebo po mši svaté. Děkujeme paní Janě Dořákové a paní Anně Fojtíkové za pomoc při reorganizaci farní knihovny.   
 • Soubor Závršan a Závršánek ve spolupráci s obcí Nedašov srdečně zvou na program Velikonoce na dědině, který se uskuteční v sobotu 23.3.2024 od 15:00 hodiny na obecní zahradě v Nedašově. Těšit se můžete na velikonoční pochoutky, pletení tatarů, zdobení velikonočních kraslic, dílničku pro děti, jarní mláďátka a na jiné řemesla a tradice.
 • Centrum pro rodinu – Valašské Klobouky zve Kurz efektivního rodičovství pod vedením Mgr. Marcely Kořenkové – 8 pondělků – od 15.4. ve Valašských Kloboukách. A na besedu s Janou Zubajovou v úterý 26.3. po mši sv. ve Valašských Kloboukách. Více informací na plakátku na nástěnce.
 • V sobotu 6. dubna v Praze se uskuteční Pochod pro život. Bylo spuštěno přihlašování na internetových stránkách: Pochodprozivot.cz. https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot    Srdečně zveme.