4. neděle v mezidobí

28.01.2024 12:18

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

28. 01. 2024

 

4. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Středa - Památka sv. Jana Boska, kněze

Pátek - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sobota - Památka sv. Blažeje, biskupa

 

 • Ve středu po večerní mši svaté bude úklid stromků a betléma. Prosíme mládež o pomoc.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Tento týden je první pátek v měsíci. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
 • V pátek na svátek Uvedení Páně do chrámu budou dvě mše svaté, ráno 7:00 hod a večer v 17:15 hod, při kterých budeme žehnat svíčky „hromničky“. Můžete si je zakoupit v zákristii v ceně 30,-Kč.
 • V pátek po večerní mši svaté srdečné zveme všechny na Večer chval – Povolán.
 • V sobotu na svátek sv. Blažeje po mši svaté budeme udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Odjezd autobusu do Šternberka v sobotu 3. 2. bude v 6:00 hod. z Ned. Lhoty, dále do Nedašova od sochy sv. Antoníčka (přibližně v 6:10) a z Návojné (asi v 6:15).  Cena pouti je 400,-Kč. - na osobu. Program pouti a odjezd autobusu je ve vývěsce v předsíni kostela. Maminky ať se hlásí do 31. ledna v zákristii.
 • Děkujeme všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli na České biblické katolické dílo.
 • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.
 • Zveme všechny děti z dětského spolča na přespávačku na faře, která se ponese v duchu: Stejně jako Bůh měl plán s Mojžíšem, má plán i s tebou! Přespávačka se bude konat ve dnech 9.-10.února. Bližší informace naleznete na přihlášce, kterou si můžete vzít v sakristii nebo stáhnout ZDE. Těšíme se na všechny děti!!! V případě dotazu kontaktujte Elišku Novákvou (tel.: 736 200 542) nebo Kristýnu Macháčovou (tel.: 605 822 962).
 • Animátoři našeho děkanátu zvou mládež na duchovní obnovu do Štítné nad Vláří v sobotu 3. února.Začátek bude v 9:00 hod. Duchovní obnovu povede o. Dominik Kovář, kaplan z Luhačovic. Bližší informace najdete ZDE.