4. neděle postní - "laetare"

10.03.2024 15:52

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

10. 3. 2024

 

4. NEDĚLE POSTNÍ „LAETARE“

 • Z celého srdce děkujeme všem, kteří se včera podíleli na přípravě duchovní obnovy v naší farnosti.
 • Dnes odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zvaní na pobožnost Chválové Křížové cesty, kterou povede GEDEON WORSHIP a v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 křížovou cestu povedou vdovy.
 • Příští neděli 17. března mimořádně Křížová cesta bude jíž v 14:00 hod. !!! a povedou ji otcové.  Následně v 15:00 hod. jste srdečně zvaní na besedu s PhDr. Alešem Naňákem o životu a vývoji na Závrší v 19. století, která proběhne v sálu kulturního domu v Nedašově.
 • Každý čtvrtek v postní době po mši svaté do 21:00 hod. zveme na Nikodémovu noc - k tiché adoraci a osobní modlitbě.
 • Ve středu 13. března bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod. a odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Jindřich Peřina, kaplan ze Vsetína.
 • Příští sobotu 16. března v 9:30 hod. jsou srdečně zvaní na schůzku všichni ministranti.
 • Příští neděli 17. března na mši svaté v 9:00 hod. budou ustanoveni za ministranty 2 kandidáti.
 • I tento rok bude Farnost Nedašov pořádat tábor, a to 21. - 26. 7. 2024 ve Valašský Kloboukách. Je určen pro žáky navštěvující 4. – 7. třídu ZŠ v tomto školním roce. Chceš zažít týden plný dobrodružství a her? Nebojíš se ukázat, co v tobě je? Chceš mít zážitky na celý život? Pokud sis alespoň jedenkrát odpověděl „Ano“, tak jsi právě ten, kterého hledáme! Téma a další podrobnosti budou na plakátcích ve vitrínkách. Přihlášky budou k vyzvednutí od května u Lenky Holbové.
 • Děkujeme členům živého růžence z Nedašova za dar na skleněně podložky pod svíce na oltář a stolky ve výši 1580,-Kč.
 • Příští neděli bude sbírka na opravu varhan. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za úklid kostela 7. skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.
 • Papež František jmenoval 9. února mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí Vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10:00 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro arcidiecézi můžete ještě odpoledne využít nabídku.

  Od 14:00 hod. hod. bude u katedrály příležitost k blahopřání a setkaní s arcibiskupem

  Odpolední program:

  Ve 14:00 hod. modlitba chval a v 15:00 hod. adoraci s požehnáním v kostele Panny Marie Sněžné. Od 16:00 hod. bude slavnostní koncert v kostele sv. Mořice.

 • Svátost smíření před Velikonocemi bude v naší farnosti probíhat v pondělí 25. března dopoledne od 10:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 14:30 do 16:30 hod.