4. neděle adventní

24.12.2023 16:12

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

24. 12. 2023

 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Liturgický kalendář:

pondělí – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

úterý – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

středa – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

čtvrtek – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

neděle – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

 • Dnes od 22:00 hod. vás srdečně zveme na půlnoční pastýřskou mši svatou, při které společně oslavíme narození Ježíše Krista. Od 21:45 hod. budeme v kostele společně zpívat koledy.
 • Také dnes dopoledne si můžete zapálit v kostele Betlémské světlo
 • Na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána budou mše svaté slouženy jako v neděli: 7:15, 9:00, 10:30 hod.
 • Zítra odpoledne srdečně zveme všechny na živý Betlém. Představení začíná v 16:40 hod. u obecního úřadu v Nedašově. Za nepřiznivého počasí živý Betlém se nekoná.
 • Ve středu na svátek sv. Jana bude žehnání vína, můžete si donést.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Příští neděli na Svátek sv. Rodiny na všech mších svatých si manžele obnoví manželské sliby. A po hrubé mši svaté v 10:30, bude vystavení Nejsvětější svatosti s pobožnosti na poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2023 a se slavnostním Te Deum a požehnáním.
 • Srdečné Pán Bůh zaplať všem ochotným mužům a ženám, kteří zapojili se do generálního úklidu, za stavění betléma a i mládeži i dětem za zdobení vánočních stromečků. Paní Michaeli Fojtíkové děkujeme za vánoční výzdobu kostela.
 • Veliké Pán Bůh zaplať za dar stromků do kostela obci Návojná.
 • Děkujeme Bohu známým rodinám z Ned. Lhoty, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 • Děkujeme biřmovancům za dar na potřeby farnosti.
 • Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat sbírka.
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
 • V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a obsahuje 5 ks.
 • Zůstalo ještě několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2024, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do betlémské soutěže a dali si práci a obětovali čas k výrobě betlémů. Betlémy si můžete prohlédnout v přední části kostela pod sochou Panny Marie. Slosování soutěže proběhne příští neděli na deváté mši sv.
 • Ve dnech 12. -13. 1. 2024 se uskuteční pouť do Filipova. Zapisovat se můžete na seznam v zákristii. Podrobnosti na plakátku ve vitrínce.