33. neděle v mezidobí

19.11.2023 12:50

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

19. 11. 2023

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Úterý - Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa - Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Pátek - Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

Neděle - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

 • Milí farníci, zveme Vás  zítra v pondělí 20. listopadu v 9.00 hod.  na mši svatou za zemřelé kněze děkanátu, kterou bude sloužit ve Valašských Kloboukách o. biskup Antonín Basler spolu s kněžími Valašskoklobouckého děkanátu.
 • Zítra v pondělí po mši svaté zvu pastorační radu na setkaní na faře.
 • Ve středu 22. listopadu, od 15:00 hod. na faře proběhne zapisování úmyslů mší svatých na 1. pololetí roku 2024.
 • Ve středu 22. listopadu po mši sv. cca od 18.00 bude nácvik pro ministranty. Účast všech je povinná.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V pátek 24. listopadu po mši sv. cca od 18.00 bude nácvik pro biřmovance. Účast všech je povinná. Prosíme o dochvilnost. 

Po nácviku bude “ kající pobožnost“ a svatá zpověď cca od 19.00 hod. pro biřmovance a kmotry. 

Prosíme rodiče a ostatní příbuzné, aby ke sv. zpovědi přistoupili během týdne.

 • V sobotu 25. listopadu od 10:00 hod. bude sloužena mše sv., při které otec biskup Antonín Basler bude udělovat svátost biřmování 53 mladým naší farnosti.

V kostele budou připravena místa pro biřmovance a jejich kmotry, tak prosíme o respektování zasedacího pořádku.

Biřmovanci ať se shromáždi v kostele od 9:00 hod. na setkaní s otcem biskupem. Modleme se za ty, co přijmou svátost biřmování.

 

 • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Ned. Lhoty.
 • Děkujeme Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti. Příští neděli 26.11. bude sbírka na potřeby farnosti- elektřinu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V dnech od 24. do 25.listopadu se uskuteční děkanátní setkání mládeže ve Valašských Kloboukách. Hlavní program bude probíhat v sobotu 25. listopadu od 9:00 hod. Bližší informace najdete na plakátku.

 

 • V sobotu 9. prosince budeme prožívat duchovní adventní obnovu, kterou povede: sestra M. Františka Sebíňová – řádová sestra Kongregace sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. Obnova začne ve 15:00 hod. v kostele. Na programu budou dvě přednášky. Obnovu ukončíme mší svatou v 17:00 hod.

 

 • V úterý 21. listopadu ve 14.30 hod., v kostele v Brumově, bude pohřeb zemřelé paní Marie Sívkové  - rodačky z Nedašova. Pomodleme se o pokoj její duše: Odpočinutí věčné dej jí, o Pane,…