32. neděle v mezidobí

12.11.2023 16:49

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

12. 11. 2023

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka sv. Anežky České, panny

Pátek - Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 

  • Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli do sbírky na Charitu.
  • Zítra bude mše svatá ráno v 7:00 hod. a odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Pavel Martinka farář ze Štítné nad Vláří.
  • Také zítra v pondělí 13.litopadu od 16:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • V pátek 17. listopadu po mši sv. bude nácvik pro biřmovance. Účast všech je povinná.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  • Zapisování úmyslů mší svatých na první pololetí roku 2024 proběhne ve středu 22. listopadu od 15:00 hod. na faře.
  • Milí farníci, zveme Vás na mši svatou za zemřelé kněze děkanátu, kterou bude sloužit v pondělí

20. listopadu v 9:00 hod. ve Valašských Kloboukách o. biskup Antonín Basler spolu s kněžími

Valašskoklobouckého děkanátu.

  •  V dnech od 24. do 25.listopadu se uskuteční děkanátní setkání mládeže ve Valašských

Kloboukách. Hlavní program bude probíhat v sobotu 25. listopadu od 9:00 hod. Bližší informace

najdete na plakátku.