31. neděle v mezidobí

05.11.2023 07:18

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

5. 11. 2023

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek - Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pátek - Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Sobota - Památka sv. Martina Tourského, biskupa

 

  • Dnes se koná sbírka na charitu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Srdečné Pán Bůh zaplať všem za přípravu dušičkové pobožnosti, ministrantům, varhaníkovi muzikantům a zvukařům Lukášovi a Janovi Káňa.
  • Připomínáme, že v úterý 7. 11. v 17:00 hod. se uskuteční podzimní tvoření pro ženy na kabinách u hřiště v Nedašově Lhotě. Jsou ještě volná místa, proto se neváhejte ještě během dneška a zítřka nahlásit na telefonním čísle uvedeném na plakátcích.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • V pátek 10. listopadu zveme biřmovance na mši svatou a po mši svaté přibližně v 18:00 hod.na další setkání v rámci přípravy na svátost biřmovaní.

A v sobotu 25. listopadu – pomocný biskup, otec Antonín Basler v 10:00 hod. bude slavit mši svatou, při které udělí svátost biřmování 53 mladým biřmovancům. Modleme se za ty, co přijmou svátost biřmování.

  • Srdečně zveme všechny v sobotu 11. listopadu v 19:00 hod. na chvály z téma: věcný život.
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Návojné.