29. neděle v mezidobí

22.10.2023 12:50

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

22. 10. 2023

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

 

Sobota    -   Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 • Dnes se koná sbírka na misie. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Pod chorou, na stojanu na časopisy, je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 200,- Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie.
 • Zítra v pondělí jste srdečně zváni do kavárny kulturního domu v Brumově-Bylnici v 17:30 hod na setkání členů a přátel Hnutí pro život. Na setkání se těší organizátoři Pochodu pro život.
 • Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence také v našem kostele, a to každou středu od 16:40 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Na pátek 27. října papež František vyhlásil den modliteb a postu za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem. Papež apeluje: Bratři a sestry, válka neřeší žádný problém, rozsévá jen smrt a zkázu, podněcuje nenávist, rozmnožuje pomstu. Válka smazává budoucnost. Vyzývám věřící, aby se postavili jen na jednu stranu tohoto konfliktu – na stranu míru. Ale ne slovy – modlitbou, naprostou odevzdaností.

V našem kostele přede mši svatou se pomodlíme bolestný růženec na úmysl za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem a formulář mše svaté bude „V době války nebo rozvratu“.

 • Také v pátek 27. října po mši svaté jste srdečné zváni na přednášku našeho farníka, rodáka z Návojné PhDr. Aleše Naňáka na téma: "Antonin Cyril Stojan a farnost Nedašov", k připomínce 100. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Stojana.
 • Všechny ženy ze Závrší jsou srdečně zvány 7. 11. na 17:00 hod na podzimní tvoření. Těšit se můžete na výrobu podzimních svícnů, kafíčko, drobné občerstvení a společně strávené chvilky. Tvoření proběhne na kabinách u hřiště v Nedašově Lhotě. Prosíme zájemkyně, aby zaslaly SMS na telefonní číslo uvedené na plakátcích ve vývěskách a potvrdily tak svou účast. Těšíme se na společně strávený čas!
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať Bohu známé osobě za dar ve výši: 2000,-Kč na potřeby farnosti.
 • Připomínáme, že mše svatá za zemřelé s dušičkovou pobožností na hřbitově bude v naší farnosti v sobotu 4. listopadu ve 14:00 hod.
 • Připomínáme, že v sobotu 28. října se mění čas na zimní.

 

 • Dnes po mši svaté v 9:00 hod. prosíme, další rodinu, která je zapsaná do seznamu, aby převzala PUTOVNÍ OBRAZ PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ z bočního oltáře Panny Marie Hostýnské. Pozvete k modlitbě své příbuzné, přátele, sousedy, známé.