3. neděle velikonoční

14.04.2024 10:25

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

14. 4. 2024

 

 

3. neděle velikonoční

 

  • Mateřská škola Nedašova Lhota zve všechny malé i velké dnes v neděli 14. dubna od 15:00 hod. do sálu obecního úřadu na PODMOŘSKÝ KARNEVAL. Můžete se těšit na super zábavu pod mořskou hladinou a bohatou tombolu. Vstupné je dobrovolné a občerstvení je zajištěno.
  • Zítra v pondělí 15.dubna od 17:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.  
  • Ve čtvrtky vždy po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ -  se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, v sobotu 20. dubna bude uklízet 9. skupina z Nedašové Lhoty.
  • Římskokatolická farnost Valašské Klobouky zve na Ogarsky tábor, pro ogary ve věku od 6-15. Vice info ZDE.
  • V sobotu 20. 4. hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele ve Valašských Kloboukách pan Radek Smolík z Návojné a slečna Eva Zvonková z Val. Klobouk. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátostí manželství, ať ji oznámí na faře.
  • Tento týden máme 3 pohřby. V pondělí 15. dubna v 15:00 hod. paní Marie Fojtíkové z Nedašova, ve čtvrtek 18. dubna v 15:00 hod. pana Romana Fojtíka z Ned. Lhoty a v pátek 19. dubna v 15:00 hod. pana Jaroslava Kolínka, rodáka z Nedašova bydlícího v Brumově. Odpočinutí věčné dej jim, Pane…