3. neděle v mezidobí

21.01.2024 13:16

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

21.1. 2024

 

3. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Středa - Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Čtvrtek - Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Pátek - Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Sobota - Památka bl. Jiřího Matuleviče, biskupa

 

  • Dnes se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova a zároveň proběhne přikázaná sbírka, jejíž výnos je určen Českému katolickému biblickému dílu.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • Upozorňujeme všechny, kteří se nahlásili na prohlídku Betléma v sobotu 27.1., že autobus bude odjíždět ve 13:00 hod. od zastávky Nedašova Lhota-obecní úřad, v 13:10 Nedašov-rozcestí a 13:15 Návojná. Autobus bude zastavovat pouze na těchto zastávkách, proto prosíme, abyste na nich raději s předstihem čekali. S sebou si nic brát nemusíte. Program v Lidči začíná ve 14:00 hodin.
  • Ve dnech 26. 1. - 28. 1. zveme nejenom maminky, ale i ostatní farníky k modlitbě TRIDUA  Modliteb matek.   V pátek a v sobotu po mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost a modlitby na úmysly TRIDUA.   V neděli po hrubé mši svaté  bude krátká adorace na poděkování za všechny milosti a dary a svátostné požehnání.

 Také z tohoto důvodu prosíme skupinku, která má v sobotu úklid, že úklid bude posunut na 8:15hod.    Děkujeme za pochopení.

  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Ned. Lhoty.
  • Pán Bůh zaplať Bohu známé rodině z Nedašova za dar na kostel ve vyšší: 6000, -Kč  a ostatním osobám, které přispěly v minulém týdnu.
  • V sobotu 3. února se uskuteční Hromniční pouť matek ve Šternberku. Na pouť bude vypravený autobus. Maminky ať se hlásí do 31. ledna v zákristii.
  • Všechny ženy ze Závrší jsou srdečně zvány na další tvoření. Tentokrát se můžete těšit na výrobu nejrůznějších košíků z pedigu. Nebude chybět ani kafíčko a drobné občerstvení. Tvoření proběhne 23. ledna na hasičské zbrojnici v Nedašově. Prosíme zájemkyně, aby se nahlásily na telefonním čísle uvedeném na plakátě, a to nejpozději do 22.1.
  • Centrum pro rodinu ve Val. Kloboukách srdečně zve na Valentýnský ples, který bude 3. února v kulturním domě ve Študlově a Manželské večery v Luhačovicích.