3. neděle postní

03.03.2024 12:20

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

3. 3. 2024

 

3. NEDĚLE POSTNÍ

 

  • Zítra v pondělí 4. března v 16:15 hod. zveme děti na setkání dětského spolča do klubovny.
  • Srdečně jste zvaní na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou v 16:45 a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství.
  • Každý čtvrtek v postní době po mši svaté do 21:00 hod. zveme na Nikodémovu noc - k tiché adoraci a osobní modlitbě.
  • Příští sobotu 9. března dopoledne budeme prožívat postní duchovní obnovu, kterou povede: P. ThLic. Juraj Begany SVD, Farnost Praha Uhříněves, téma: „Dary Křiže“. Obnova začne ve 9:00 hod. v kostele. Na programu budou tři přednášky. Obnovu ukončíme mší svatou ve 12:00 hod. V průběhu obnovy bude občerstvení. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl.
  • Sbírka z minulé neděle na tzv. Haléř sv. Petra činila 47.760, - Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Děkujeme nemocným za dary na elektřinu.
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova, příští týden prosíme o úklid kostela již v pátek 8. 3. po večerní mši svaté, uklízet bude 7. skupina z Nedašovy Lhoty.
  • V sobotu 13. 4. bude do úřadu arcibiskupa slavnostně uveden Mons. Josef Nuzík. Kdo by měl zájem se zúčastnit této slavnosti v olomoucké katedrále, ať se přihlásí v sakristii. V případě zájmu bychom vypravili autobus za farnost anebo v rámci děkanátu. Termín zapisovaní je do 10. 3. 2024.
  • V sobotu 9. 3. animátoři našeho děkanátu zvou mládež na „Go Extreme“ do Vysokého Pole. Začátek bude v 19:00 hod v kulturním domě. Víc informací najdete na plakátku ve vitrínce.
  • Centrum pro rodinu zve na Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství do Luhačovic. Vždy v úterý 12., 19. a 26. března ve farním sále. Více informací a přihláška ZDE.