3. neděle adventní - neděle "GAUDETE"

17.12.2023 15:53

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

17. 12. 2023

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ „Gaudete“ – radostná

 

Liturgický kalendář:

 

Neděle – 4. neděle adventní a Štědrý den

 

 • Zastupitelé obce Nedašov srdečně zvou všechny občany dnes od 15:00 hod. na vánoční koncert s dechovou hudbou Valaška, který bude se konat v Kulturním domě v Nedašově.
 • Srdečně zveme děti a dospělé na  rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod., ve čtvrtek večer v 17:15 a v sobotu v 7:00 hod. Na poslední roráty zveme krojované.
 • Svátost smíření před Vánocemi bude v našem kostele zítra v pondělí 18. prosince od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:30 do 16:30 hod. Mše sv. bude ráno v 7:00 hod.
 • A v úterý 19. prosince po rorátech bude generální úklid kostela. Srdečně prosím o pomoc ochotné ženy, muže a mládež.
 • BETLÉMSKÁ SOUTĚŽ 2023. V letošním roce si připomínáme 800 let od postavení prvního betléma sv. Františkem z Assisi. ČITELNĚ OZNAČENÉ BETLÉMY PŘINÁŠEJTE JEŠTĚ DNES DO SAKRISTIE KOSTELA Slosování proběhne po Vánocích a budete o něm informování prostřednictvím oznamů v kostele. Odměněni budou všichni zapojeni.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V pátek po večerní mši sv. bude zdobení vánočních stromků a sestavování betléma. Prosíme také mládež, aby se k tomuto zdobení připojila.
 • Příští neděli na 4. neděli adventní budou mše svaté jako v každou neděli: 7:15, 9:00, 10:30 hod. a od 22:00 hod. vás srdečně zveme na půlnoční pastýřskou mši svatou, při které společně oslavíme narození Ježíše Krista.
 • Na Boží hod vánoční a na svátek sv. Štěpána budou mše svaté slouženy jako v neděli: 7:15, 9:00, 10:30 hod.
 • Příští neděli bude do naší farnosti přivezeno Betlémské světlo, které si dopoledne můžete zapálit v kostele.
 • Děkujeme Bohu známým rodinám z Ned.Lhoty a Nedašova, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 • Děkujeme bratrstvu živého růžence z Návojné za dar na potřeby farnosti ve vyšší: 3000,-Kč.
 • Během vánočních svátků můžete přispět na potřeby farnosti. Za tímto účelem se bude konat sbírka.
 • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Návojné.
 • V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a obsahuje 5 ks.
 • Zůstalo ještě několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2024, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
 • Oznam pro mladé, kteří přijali svátost biřmování v měsíci listopadu: Na emailové adresy, které jste uvedli v seznamu, byste měli obdržet odkaz na fotografie z biřmování. Pokud někomu tento odkaz na email nepřišel, ať se nejlépe OSOBNĚ kontaktuje u paní Laury Fojtíkové.