28. neděle v mezidobí

15.10.2023 19:36


FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

15. 10. 2023

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Úterý – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

 • Děkuji všem, kteří se včera zúčastnili děkanátní pouti za obnovu rodin a kněžská povolání ve Štípě.
 • Zítra v pondělí 16. října od 16:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.  
 • V úterý 17. října v 18:00 hod. bude mimořádně odsloužena zádušní mše svatá za zesnulého Jana Beňo, rodáka z Nedašova čp. 216. Pomodleme se o pokoj jeho duši: Odpočinutí věčné dej mu, o Pane,…
 • „Milion dětí se modlí růženec“, iniciativa, která vznikla v roce 2005 ve Venezuele a rozšířila se do celého světa. Má svůj specifický den, a to 18. říjen. Tento rok toto datum vychází na středu, proto zveme rodiny s dětmi, mládež, ale i všechny ostatní ve středu 18. 10. 2023 v 16:40 ke společné modlitbě růžence za mír na celém světě.  Prosíme o dochvilnost.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V pátek 20. října zveme biřmovance na mši svatou a po mši svaté přibližně v 18:00 hod.na další setkání v rámci přípravy na svátost biřmovaní. Prosíme biřmovance, kteří si ještě nevyzvedli biřmovací lístky a dopis otce biskupa, ať si je vyzvednou v zákristii a pak vyplněné donesou na setkání v pátek 20. října. Dopis pro otce biskupa prosím vložit do podepsané obálky.
 • Příští neděli 22. října bude misijní neděle. Sbírka bude určena na misie. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme za úklid kostela 10. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Návojné.
 • Srdečné Pán Bůh zaplať obětavým ženám za úklid fary a panu kostelníkovi za sečení trávy na zahradě u kostela.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať šedesátníkům za dar ve výši: 3500,-Kč na potřeby farnosti.
 • Všechny ženy ze Závrší jsou srdečně zvány 7. 11. na 17:00 hod na podzimní tvoření. Těšit se můžete na výrobu podzimních svícnů, kafíčko, drobné občerstvení a společně strávené chvilky. Tvoření proběhne na kabinách u hřiště v Nedašově Lhotě. Prosíme zájemkyně, aby zaslaly SMS na telefonní číslo uvedené na plakátcích ve vývěskách a potvrdily tak svou účast. Těšíme se na společně strávený čas!
 • V rámci blížícího se roku modlitby minulou neděli zahájili jsme celoroční farní aktivitu „PUTOVÁNÍ OBRAZ PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ“.

Po domácnostech naší farnosti bude týden s vámi pobývat obraz Panny Marie Pompejské. Podrobnosti jsou zveřejněny na web. stránkách farnosti, vývěskách.

Dnes po mši svaté v 9:00 hod. prosíme, rodinu, která je zapsaná do seznamu, aby převzala putovní obraz z bočního oltáře Panny Marie Hostýnské. Pozvete k modlitbě své příbuzné, přátele, sousedy, známé.