25. neděle v mezidobí

24.09.2023 12:27

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

24. 09. 2023

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Středa - Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Čtvrtek - Slavnost sv. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Pátek - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Sobota - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 

  • Ve čtvrtek na Slavnost sv. Václava budou slouženy mše svaté ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté. A po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  •  V sobotu 14. října jsme otcem biskupem Josefem Nuzíkem zváni do Štípy u Zlína k tradiční společné děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Z naší farnosti bude vypravený autobus, můžete se přihlašovat v zákristii. Cena je 200,- Kč.

Růženec se pomodleme cestou. Program začne v 15:00 adorací a bude pokračovat od 15:45 do 16:45 debatou s otcem biskupem, která je pokračováním synodální cesty naší diecéze. Ve stejném čase bude probíhat pro děti program vedle v pastoračním sále farnosti. Od 17:00 bude společná mše sv.

Jsme vyzváni, abychom poslali své případné dotazy na otce biskupa Josefa, na které se bude snažit odpovědět. Lze tak učinit trojím způsobem:

a) mailem (PROSÍM, UVEĎTE, ZE KTERÉ JSTE FARNOSTI, AŤ SE DOTAZ POLOŽÍ NA NAŠÍ POUTI A NE POUTI JINÉHO DĚKANÁTU) na adresu: ptejsebiskupa@ado.cz termín je do 30. 9.

b) otázku můžete napsat na papír a vložit vzadu v kostele do schránky pod chorou

c) můžete se ptát přímo na místě.

Děkujeme předem za vaše dotazy, vaši modlitbu a účast na společné pouti. Na setkání se těší kněží děkanátu Valašské Klobouky

  • Prosíme biřmovance, kteří si ještě nevyzvedli biřmovací lístky a dopis otce biskupa, ať si je vyzvednou v zákristii a pak vyplněné donesou na další setkáni v pátek 20. října 2023.
  • Pod chorou na stojanu na časopisy je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 200,- Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie. Předem všem srdečně děkujeme.
  • Upozorňujeme, že od pondělí 2.října budou večerní mše svaté začínat vždy v 17:15 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 9. skupině z Ned. Lhoty. Příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  • V úterý 26. září v 15.:00 hod. bude pohřeb zemřelé Blanky Fialové, rodačky z Nedašova. Pomodleme se o pokoj její duše: Odpočinutí věčné dej její, o Pane,…