24. neděle v mezidobí

17.09.2023 11:20

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

17. 09. 2023

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Středa - Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků,

Čtvrtek - Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty,

Sobota - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

 

  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • V pátek 22. září zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté na další setkání v rámci přípravy na svatost biřmovaní.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova příští sobotu bude uklízet 9. skupina z Ned. Lhoty
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
  • V sobotu 14. října jsme otcem biskupem Josefem Nuzíkem zváni do Štípy u Zlína k tradiční společné děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Tento rok bude mít pozměněné schéma. Růženec se, prosím, pomodlete cestou. Program začne v 15:00 adorací a bude pokračovat od 15:45 do 16:45 debatou s otcem biskupem, která je pokračováním synodální cesty naší diecéze. Ve stejném čase bude probíhat pro děti program vedle v pastoračním sále farnosti. Od 17:00 bude potom společná mše sv. Jsme vyzváni, abychom poslali své případné dotazy na otce biskupa Josefa, na které se bude snažit odpovědět. Lze tak učinit trojím způsobem:

a) mailem (PROSÍM, UVEĎTE, ZE KTERÉ JSTE FARNOSTI, AŤ SE DOTAZ POLOŽÍ NA NAŠÍ POUTI A NE POUTI JINÉHO DĚKANÁTU) na adresu: ptejsebiskupa@ado.cz termín je do 30. 9.

b) otázku můžete napsat na papír a vložit vzadu v kostele do schránky pod chorou

c) můžete se ptát přímo na místě.

Děkujeme předem za vaše dotazy, vaši modlitbu a účast na společné pouti. Na setkání se těší kněží děkanátu Valašské Klobouky.

  • Pod chorou vedle stojanu na časopisy je možné zakoupit misijní kalendář na příští rok, doporučená cena je 200 Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na misie. Předem všem srdečně děkujeme.
  • Biskupové podepsali petici, aby manželství bylo definováno jako svazek muže a ženy. Můžete se k nim připojit na ZDE.

Znění této krátké petice: 

Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“.  

  • Ohlášky:

V sobotu dne 23. záři v 11:00 hod., hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek manželství Jan Kuvik z Ned. Lhoty a Kateřina Krahulcová ze Sidonie. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.