23. neděle v mezidobí

10.09.2023 11:14

 

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

10. 09. 2023

 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Liturgický kalendář:

Památka - Památka Jmena Panny Marie

Středa – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve,

Čtvrtek – Svátek Povýšení svatého Kříže,

Pátek – Památka Panny Marie Bolestné

Sobota – Památka v. Ludmily

 • Veliké Pan Bůh zaplat všem, kteří jste donesli potraviny pro kněžský seminář v Olomouci a podpořili i finančně. Za dobrodince v semináři je každé pondělí sloužena mše svatá.
 • Zítra, v pondělí 11. 9., se po mši svaté v 19:30 uskuteční setkání pastorační farní rady.
 • Ve středu 13. 9. bude mše svatá sloužena ráno v 7:00 hod., a odpoledne od 16:00 hod.  jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Savio Řičica OP z Olomouce.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V sobotu 16. září od 9:00 hod. srdečně zveme na faru na další schůzku stávající ministranty a všechny kluky, nové kandidáty od 3. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
 • Schola maminek hledá nové zpěváky a zpěvačky, hudebníky a hudebnice. Každý, kdo má chuť a čas, se k nám může přidat. Setkáváme se v pátek přede mší svatou na chóře. Těšíme se na nové členy. 
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli osobním darem na potřeby farnosti.
 • V pátek 22. září zveme biřmovance na mši svatou v 18:30 hod. a po mši svaté na další setkání v rámci přípravy na svatost biřmovaní.
 • Blíží se 100-leté výročí od narození otce Rudolfa Adámka, který působil v naší farnosti v letech 1969-1973. Nabízíme knížečku, autobiografii: Vzpomínky na putovaní životem – P. Rudolf Adámek – od otce Martina Vévody s předmluvou mons. Vojtěcha Šimy ze Stojanova na Velehradě. Knížečky jsou dostupné vzadu pod kůrem, doporučena cena je 50, -Kč za kus.
 • Milí bratři a sestry, v sobotu 14. října jsme otcem biskupem Josefem Nuzíkem zváni do Štípy u Zlína k tradiční společné děkanátní pouti za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání.
 • Děkanátní centrum pro rodinu pořádá Celoroční děkanátní projekt "jsem" a kurz Manželské večery. Informace a přihlášky jsou ve vitrínce a na stránkách centra.

 

Ohlášky:

V sobotu dne 16. září v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek manželství Kevin Šerý z Brumova-Bylnice a Kateřina Holbová z Návojné. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.

 

 

 

 

 

 

 

Oznamy

25. neděle v mezidobí

24.09.2023 12:27
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

24. neděle v mezidobí

17.09.2023 11:20
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

23. neděle v mezidobí

10.09.2023 11:14
    FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - 22. neděle v mezidobí

03.09.2023 10:55
FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - 21. neděle v mezidobí

27.08.2023 17:14
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - 20. neděle v mezidobí

20.08.2023 12:31
FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - farní pouť - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

13.08.2023 07:48
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická farnost Nedašov 72 Tel.: +420 605 418 325 E-mail: faranedasov@seznam.cz 13. 08. 2023   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Hlavní farní pouť Liturgický kalendář: Pondělí - Památka sv. Maximiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Úterý - Slavnost...

Oznamy - 18. neděle v mezidobí

06.08.2023 14:23
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - 17. neděle v mezidobí

31.07.2023 07:25
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...

Oznamy - 16. neděle v mezidobí

23.07.2023 22:26
  FARNÍ OZNAMY Římskokatolická      ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>