2. neděle v mezidobí

14.01.2024 10:27

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

14.1. 2024

 

2. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

Středa - Památka sv. Antonína, opata

Čtvrtek - Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

 

 • Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme v modlitbách na tento úmysl.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Příští neděli 21. ledna se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího slova a zároveň proběhne přikázaná sbírka, jejíž výnos je určen Českému katolickému biblickému dílu.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Nedašova.
 • Pán Bůh zaplať Pánu Bohu známým osobám za dar na kostel.
 • Charita Valašské Klobouky děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek a také všem, kteří koledníky přijali ve svých domovech. V naší farnosti jste na potřeby charity přispěli celkem 162 928,- korun:

 v Návojné bylo vybráno 33.139, - Kč, v Nedašově 85.046, - Kč a v Ned. Lhotě 44.743, - Kč. 

Všem veliké Pán Bůh zaplať.

 • V sobotu 3. února se uskuteční Hromniční pouť matek ve Šternberku. Na pouť bude vypravený autobus. Maminky ať se hlásí do 31. ledna v sákristii.
 • Milí poutníci svatohostýnští, letošní pěší pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 31. května 2024. Každý poutník si musí sám na své jméno, nejpozději do 31. března, telefonicky nebo e-mailem objednat nocleh a uvede, že je poutník z Nedašova, aby se obsadily rezervované pokoje pro poutníky z Nedašova. Bližší informace ZDE.
 • Všechny ženy ze Závrší jsou srdečně zvány na další tvoření. Tentokrát se můžete těšit na výrobu nejrůznějších košíků z pedigu. Nebude chybět ani kafíčko a drobné občerstvení. Tvoření proběhne 23. ledna na hasičské zbrojnici v Nedašově. Prosíme zájemkyně, aby se nahlásily na telefonním čísle uvedeném ZDE, a to nejpozději do 22.1.
 • Pořadatelé Sbor dobrovolných hasičů Křekov zve všechny poutníky na tradiční zimní Hložeckou pouť. Tato pouť se koná v sobotu 20.1.2024. Začátek v 13:00 hod. mší svatou. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou hasiči z Křekova. Akce se koná za každého počasí.
 • Centrum pro rodinu ve Val. Kloboukách srdečně zve na Valentýnský ples, který bude 3. února v kulturním domě ve Študlově a Manželské večery v Luhačovicích.