2. neděle postní

25.02.2024 13:01

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

25. 2. 2024

 

2. NEDĚLE POSTNÍ

 

 • Dnes se koná sbírka a na tzv. Haléř sv. Petra. Srdečné Pán Bůh zaplať
 • Srdečně jste zvaní na pobožnosti Křížové cesty, které probíhají v pátek půl hodiny přede mší svatou (v 16:45) a v neděli odpoledne v 15:00 hod., v hodině Božího milosrdenství.
 • Srdečně zveme všechny dnes na adoraci s chválami s GEDEON WORSHIP od 18:00 hod. v kostele a poté vždy poslední neděli v měsíci, na střídačku v kostelích v Nedašově/v Brumově. Termíny ZDE.
 • Každý čtvrtek v postní době po mši svaté do 21:00 hod. zveme na Nikodémovu noc, k tiché adoraci a osobní modlitbě.
 • Tento týden máme první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.
 • Příští sobotu 2. března v 9:30 hod. bude ministrantská schůzka na faře.
 • V sobotu 9. března dopoledne budeme prožívat postní duchovní obnovu, kterou povede: P. ThLic. Juraj Begany SVD, Farnost Praha Uhříněves, téma: „Dary Křiže“. Obnova začne v 9:00 hod. v kostele. Na programu budou tři přednášky. Obnovu ukončíme mší svatou ve 12:00 hod. V průběhu obnovy bude občerstvení. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl.
 • Večer SJEDNOCENÍ – SMS Přijměte srdečné pozvání na modlitební večer s okolními společenstvími v sobotu 2. 3. 2024 v kostele v Brumově. Začátek bude v 17:00 hod mší svatou, následně katecheze a adorace s modlitbou chval. Hostem bude laicky misionář Matěj Kurbel ze Slovenska.  Více info ZDE.
 •  V sobotu 13. 4. bude do úřadu arcibiskupa slavnostně uveden Mons. Josef Nuzík. Kdo by měl zájem se zúčastnit této slavnosti v olomoucké katedrále, ať se přihlásí v sakristii. V případě zájmu bychom vypravili autobus za farnost anebo v rámci děkanátu. Termín zapisovaní je do 10. 3. 2024.
 • Děkujeme členům živého růžence z Nedašova za dar na elektřinu ve vyšší: 2000,-Kč, a Bohu známe rodině z Návojné za dar na kostel ve vyšší: 2000,-Kč
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.