2. neděle adventní

10.12.2023 14:03

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

10. 12. 2023

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Liturgický kalendář:

Středa – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Neděle – 3. neděle adventní „Gaudete“ – radostná

 

 • Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě duchovní obnovy, a ochotným hospodyňkám za různé dobroty na společný stůl.
 • Srdečně zveme děti a dospělé na  rorátní mše sv. -  v úterý v 6:30 hod.,  ve čtvrtek večer v 17:15 a v sobotu v 7:00 hod. Děti prosíme, ať si donesou lucerničky. Po rorátech bude pro děti přichystáno překvapení.
 • RORÁTY 2023 Stavíme betlém pro Ježíška se sv. Františkem. Letos na rorátech stavíme betlém pro Ježíška v našich srdcích. Pomůže nám v tom svatý František, který jako první v roce 1223 postavil jesličky ve vesnici Greccio v Itálii. Využijeme duchovní projekt svatého Františka a podle něj si každý z vás vytvoří betlém ve svém srdci.
 • BETLÉMSKÁ SOUTĚŽ 2023 V letošním roce si připomínáme 800 let od postavení prvního betléma sv. Františkem z Assisi. Kromě rorát při této příležitosti vyhlašujeme BETLÉMSKOU SOUTĚŽ.

Instrukce k soutěži: e na plakátcích a farních stránkách ČITELNĚ OZNAČENÉ BETLÉMY PŘINÁŠEJTE DO SAKRISTIE KOSTELA V TERMÍNU OD 4.12.-17.12.2023. Slosování proběhne po Vánocích a budete něm informování prostřednictvím oznamů v kostele. Odměněni budou všichni zapojeni.

 • Dnes v 15:00 hod. navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Zveme všechny děti na mikulášskou nadílku. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček v kostele.
 • Zítra v pondělí 11. prosince v 16:15 hod. zveme děti na setkání dětského spolča do klubovny. Prosíme rodiče, kteří ještě nedonesli přihlášku, aby ji donesli v pondělí.
 • Ve středu 13. prosince bude mše sv. v 7:00 hod. a odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni na fatimskou pobožnost do Brumova.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V pátek 15. 12. proběhne zkouška na Živý Betlem. Prosíme všechny, kdo účinkovali nebo se chtějí zapojit do účinkování, ať se dostaví v 18:15 (po mši sv.) do vestibulu kulturního domu.
 • V sobotu 16. 12. od 18:00 hod. zveme všechny biřmovance na faru posedět a po sdílet se o tom, co jsme společně prožívali během celého roku přípravy. Společně si dáme něco dobrého k jídlu a posedíme. Jde nám o to, abychom dokázali trávit čas smysluplně spolu a s Bohem.
 • Děkujeme Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti. Děkujeme členům živého růžence z Nedašova za dar na elektřinu ve vyšší: 4000,-Kč
 • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Ned. Lhoty.
 • V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a obsahuje 5 ks.
 • Zůstalo několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2024, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
 • Svátost smíření před Vánocemi bude v našem kostele v pondělí 18. prosince od 10:00 do 12:00 hod a od 14:30 do 16:30 hod. Mše sv. bude ráno v 7:00 hod.
 • A v úterý 19. prosince  po rorátech bude generální úklid kostela.