14. neděle v mezidobí

07.07.2024 13:38

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

 

7. 07. 2024

 

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek - Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

  •  Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti - na elektřinu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Dnes jste srdečně zváni na farní den, který začíná v 15 hodin u kostela. V 15:30 hodin vystoupí dětská schola s krátkým hudebním vystoupením. Od 16 do 17 hodin se můžete těšit na koncert Pavla Helana. Farní den završíme v 17:30  modlitbou spojenou s požehnáním farnosti. Pro děti i dospělé je připraven bohatý program. Nebude chybět guláš, speciality z grilu, stánek s palačinkami a kávou a samozřejmě něco dobrého k uhašení žízně. Přijďte strávit odpoledne ve společenství s ostatními farníky. Pokud byste chtěli pomoct s přípravami, sraz u kostela je již ve 14 hodin. Těšíme se na Vás!
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté po celou dobu prázdnin srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 3. skupina z Nedašovy Lhoty.
  • Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii.
  • „PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ“. Prosíme, zájemci o společnou modlitbu s Pannou Marií zapisujte se do seznamu u bočního vchodu na stolku s obětními dary a pamatujte si své nedělní datum, kdy si obraz Panny Marie Pompejské v kostele přebíráte.
  • Zemřel pan Jaroslav Dořák z Nedašovy Lhoty. Pohřeb bude v úterý v 15:00 hod. Pomodleme se za našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…