12. neděle v mezidobí

23.06.2024 12:10

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

 

23. 06. 2024

 

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Pátek - Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Sobota - Slavnost sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

  • Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii.
  • Zítra 24. června na Slavnost Narození sv. Jana Křtitele budou slouženy dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod.  - za živé a + Jany z naší farnosti – a večer v 18:30 hod.
  • V úterý 25. června v 18:00 srdečně zveme děti na poslední dětské spolčo před prázdninami.
  • Ve čtvrtek 27. června srdečně zveme děti, mládež, učitele a rodiče na ranní mši sv. v 7:00 hod. Poděkujeme Bohu za uplynulý katechetický a školní rok, za děti, mládež, učitele i rodiče a budeme prosit o Boží ochranu na čas prázdnin a dovolených.

 A po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci.

  •  Ve dnech 28. 6. - 30. 6. zveme nejenom maminky, ale i ostatní farníky k modlitbě TRIDUA Modliteb matek.  V pátek po večerní mši sv., v sobotu po mši sv., která bude v 7:00 hod., a v neděli po hrubé mši svaté, bude vystavena Nejsvětější svátost a modlitby na úmysly TRIDUA.

Úklid kostela bude už v pátek 28. června po mši sv., protože v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla.

  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Ned. Lhoty,  příští pátek večer bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  • V sobotu na Slavnost sv. Petra a Pavla budou dvě mše svaté, a to v 7:00 hod. a v 9:00 hod.
  • Pan Bůh zaplať za dar na kostel od 65-níků ve výši 2000 korun.
  • Máme ještě několik volných míst na farní tábor, kdo by měl zájem, ať se přihlásí u Lenky Holbové.
  • Farní den v naší farnosti se uskuteční v neděli 7. 7. od 15:00 hod. u kostela. Bohatý program pro děti a dospělé zajištěn. Od 16:00 hod. proběhne koncert Pavla Helana. Všichni jste srdečně zváni! Prosíme ochotné ženy z farnosti o něco dobrého na společný stůl. Těšíme se na Vás!