11. neděle v mezidobí

16.06.2024 11:59

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

 

16. 06. 2024

 

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Pátek – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

 

  • Dnes v 10:30 hod. bude mše svatá sloužena na úmysl Domu pokojného stáří Naděje Nedašov. Prosíme proto farníky, aby při této mši svaté neparkovali před hlavním vstupem u kostela a u fary. Parkovací místa budou vyhrazena pro imobilní klienty Naděje Nedašov.

Prosíme, po mši svaté v 9:00 hod. odjíždějte jenom jedním směrem kolem statku. Děkujeme za pochopení.

  • Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii. Prosíme, dejte přednost těm, kteří nestihli zapisování úmyslů v pondělí. Děkujeme.
  • Farní den se v naší farnosti uskuteční 7. července od 15:00 hod. Prosíme ochotné farníky, kteří by chtěli pomáhat při organizaci a průběhu farního dne, ať přijdou na organizační setkání ve středu 19. 6. po mši sv. na faru.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 5. skupině z Nedašova. Příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Ned. Lhoty.
  • Srdečné Pán Bůh zaplať zaměstnancům obce Nedašov za posečení trávy u kostela i u fary a panu kostelníkovi za posečení trávy na zahradě u kostela.
  • Děkujeme Bohu známé rodině z Návojné za dar na kostel.
  • Letní camp pro mladé – Mladí ze společenství našeho děkanátu zvou všechny mladé ve věku 13-20 let z Valašskoklobuckého děkanátu na letní camp do Bratřejova.

Camp se uskuteční v termínu 28. 7. - 3. 8. Více informací ZDE.

 

 

OHLAŠKY:

V sobotu 22. června 2024 v kostele ve Valašských Kloboukách uzavřou svátost manželství Martin Šánek z Návojné a Klára Trčková z Valašských Klobouk.

Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila právoplatnému uzavření svátosti manželství, ať to oznámí na faře.