10. neděle v mezidobí

09.06.2024 10:47

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

 

9. 06. 2024

 

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Liturgický kalendář:

Úterý   - Památka sv. Barnabáše, apoštola

Čtvrtek – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

 

  • Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat zítra, v pondělí 10. června od 15:00 hod. na faře.
  • Zítra v pondělí 10. června od 17:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.
  • Ve čtvrtek 13. června bude mše svatá ráno v 7:00 hod. a v 16:00 hod. jste srdečně zvaní na Fatimskou pobožnost do Brumova. Hlavním kazatelem bude o. Michal Staufčik, kaplan z Val. Klobouk.
  • Děkujeme za úklid kostela 1. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  • Příští neděli 16. 6. v 10:30 hod. bude mše svatá sloužena na úmysl Domu pokojného stáří Naděje Nedašov. Prosíme proto farníky, aby při této mši svaté neparkovali před hlavním vstupem u kostela a u fary. Parkovací místa budou vyhrazena pro imobilní klienty Naděje Nedašov. Prosíme, po mši svaté v 9:00 hod. odjíždějte jenom jedním směrem kolem statku. Děkujeme za pochopení.
  • Prosíme děti a jejich rodiče, kteří si vzali přihlášku na farní tábor, aby ji s penězi a potvrzením od lékaře odevzdali co nejdříve Lence Holbové.

 Od příštího týdne budou mít možnost si vyzvednout přihlášku i děti, které navštěvuji 3. třídu ZŠ.