1. neděle postní

18.02.2024 12:58

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

18. 2. 2024

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

  •  Zítra v pondělí 19. února v 16:15 hod. zveme děti na setkání dětského spolča do klubovny.
  • Všechny ženy ze Závrší jsou srdečně zvány v úterý 20. 2. od 16:00 hod. na tvoření plátěných tašek. Tvoření proběhne na kabinách u hřiště v Nedašově Lhotě. S sebou si přineste kusy látek. Nebude chybět drobné občerstvení. Bližší informace najdete na plakátcích. Prosíme zájemkyně, aby se nahlašovaly nejpozději do 19. 2. telefonicky nebo osobně u Laury Fojtíkové.
  •  Zveme všechny na adoraci s chválami s GEDEON WORSHIP v neděli 25. 2. 2024 od 18:00 hod. v kostele v Nedašově a poté vždy poslední neděli v měsíci, na střídačku v kostelích v Nedašově/v Brumově. Termíny jsou ZDE.
  •  Večer SJEDNOCENÍ – SMS
    • Přijměte srdečné pozvání na modlitební večer s okolními společenstvími v sobotu 2. 3. 2024 od 17:00 hod. v kostele v Brumově. Modlitební večer SJEDNOCENÍ navazuje na iniciativu SMS setkávání modlitebních společenství v předchozích letech. Večer je otevřený všem věřícím či hledajícím. Více info ZDE.
  •  Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli na elektřinu. Příští neděli bude sbírka a na tzv. Haléř sv. Petra.
  • Děkujeme za úklid kostela 6. skupině z Ned. Lhoty, příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  • V naší olomoucké arcidiecézi začala fungovat tzv. Manželská mediace. Nabízí se zde pomoc manželským párům, které prochází krizí. Mediátory dělají manželské páry zralého věku z naší arcidiecéze, jsou vázáni mlčenlivostí. Služba je poskytována zdarma. Je možno oslovit jednotlivé mediátorské páry, jejichž kontakt je v letáku (k rozebrání vzadu v kostele) anebo na webových stránkách: https://manzelskamediace.cz/ Týká se párů, které společně nedokážou dobře komunikovat.
  •  V sobotu 13. 4. bude do úřadu arcibiskupa slavnostně uveden Mons. Josef Nuzík. Kdo by měl zájem se zúčastnit této slavnosti v olomoucké katedrále, ať se přihlásí v sakristii. V případě zájmu bychom vypravili autobus za farnost anebo v rámci děkanátu. Termín zapisovaní je do 3. 3. 2024.