1. neděle adventní

03.12.2023 15:31

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

3. 12. 2023

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Liturgický kalendář:

Středa – Památka sv Mikuláše, biskupa

Čtvrtek – Památka sv Ambrože, biskupa a učitele církve

Pátek – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Neděle –  2. neděle adventní

 

 • Pán Bůh zaplať všem, kteří jste se zapojili k adoračnímu dnu modliteb za bohoslovce v naší farnosti.
 • Dnes začíná adventní doba a zároveň nový liturgický rok, cyklus B.  Během adventní doby budou rorátní mše sv. v úterý v 6:30 hod., nově ve čtvrtek večer v 17:15 a v sobotu v 7:00 hod. Děti prosíme, ať si donesou lucerničky. Po rorátech bude pro děti přichystáno překvapení.
 • RORÁTY 2023 - Stavíme betlém pro Ježíška se sv. Františkem. Letos na rorátech budeme stavět betlém pro Ježíška v našich srdcích. Pomůže nám v tom svatý František, který jako první v roce 1223 postavil jesličky ve vesnici Greccio v Itálii. Využijeme duchovní projekt svatého Františka a podle něj si každý z vás vytvoří betlém ve svém srdci. Další prvky tohoto projektu vám budou předány během rorátů - obrázky výjevů ze života svatého Františka.
 • BETLÉMSKÁ SOUTĚŽ 2023 V letošním roce si připomínáme 800 let od postavení prvního betléma sv. Františkem z Assisi. Kromě rorát při této příležitosti vyhlašujeme BETLÉMSKOU SOUTĚŽ.

Instrukce k soutěži: Jedná se o výrobu betlémů nejrůznějším možným způsobem. Betlémy můžete namalovat, vystřihnout, vymodelovat nebo je vytvořit z jakýchkoliv Vám dostupných materiálů. Prosíme, abyste nepodváděli a nekupovali již hotové betlémy v papírnictví. Soutěž je určena všem věkovým kategoriím od těch nejmenších, po ty nejstarší. Zapojit se můžete i jako skupina.

ČITELNĚ OZNAČENÉ BETLÉMY PŘINÁŠEJTE DO SAKRISTIE KOSTELA V TERMÍNU OD 4.12.-17.12.2023.

Slosování proběhne po Vánocích a budete něm informování prostřednictvím oznamů v kostele. Odměněni budou všichni zapojeni.

 • Na stolku  z obětními dary jsou k rozebrání adventní kalendáře (magnetky) s krátkým zamyšlením na každý den.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • V pátek 8. 12. je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to titulární svátek naší Kongregace kněží Marianů. Mše svaté budou slouženy v 7:00 hod. a v 17:15 hod.

 A při mši svaté v 8:00 hod. v Brumově naše mariánská komunita obnoví řeholní sliby. Prosíme o modlitbu za nás a za nová kněžská a řeholní povolání z naších rodin z farnosti.

 • V sobotu 9. 12. bude v 9:30 na faře setkání ministrantů a těch, kteří chtějí ministrovat
 • Příští sobotu 9. prosince budeme prožívat duchovní adventní obnovu – Rodina jako Nazaret, Betlém i Kalvarie, kterou povede sestra M. Františka Sebíňová – řádová sestra Kongregace sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. Obnova začne ve 15:00 hod. korunkou k Božímu milosrdenství v kostele. Na programu budou dvě přednášky. Obnovu ukončíme mší svatou v 17:00 hod. V průběhu obnovy bude občerstvení. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl.
 •  Příští neděli 10. 12. v 15:00 hod. navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Zveme všechny na mikulášskou nadílku. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček v kostele.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli ve sbírce na elektřinu. Děkujeme také Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Nedašova
 • V zákristii je možnost zakoupit vánoční oplatky v ceně 12,-Kč za jedno balení a obsahuje 5 ks.
 • Zůstalo několik volných úmyslů na 1. pololetí roku 2024, úmysl si můžete zapsat v zákristii.
 • Vánoční tvoření pro ženy.  Všechny ženy ze Završí jsou srdečně zvány 7. 12. 2023 od 16:00  hod. na vánoční tvoření, které proběhne na kabinách u hřiště v Nedašově Lhotě. Prosíme zájemkyně, aby se nahlásily na telefonním čísle uvedeném na plakátě, a to nejpozději do 6. 12.
 • V sobotu 16. 12. Zveme všechny biřmovance na faru posedět a po sdílet se o tom, co jsme společně prožívali během celého roku přípravy. Společně si dáme něco dobrého k jídlu a posedíme. Jde nám o to, abychom dokázali trávit čas smysluplně spolu a s Bohem.
 • Zemřel pan Karel Macháč z Nedašova. Pohřeb bude zítra v pondělí 4. prosince v 14:30 hod. Pomodleme se za našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…