Fotogalerie Římskokatolické farnosti Nedašov

 
  • První svaté přijímání (12.5. 2024)- foto ZDE.
  • Křížová cesta v přírodě (Květná neděle 24. 3. 2024) - foto ZDE
  • Uvedení nových ministrantů (17. 3. 2024) - foto ZDE.
  • Duchovní farní obnova (9. 3. 2024) - foto ZDE.
  • Prohlídka Betléma v Horní Lidči (27.1.2024) - foto ZDE.
  • Požehnaní tříkrálovým koledníkům 6. 1. 2024 - foto ZDE.
  • Vánoce 2023 - 24. a 25. 12. 2023 - foto ZDE.
  • Svátost biřmování - 25. 11. 2023 - foto ZDE.